Projek dibiayai oleh

ReachIn adalah platform atas talian yang dilancarkan oleh SOLS Health yang membolehkan orang awam untuk mengakses maklumat mengenai kesihatan mental. Melalui sokongan dari CIMB Islamic Bank Berhad, ReachIn merupakan salah satu daripada 5 inisiatif di bawah Program CIMB Islamic Safe Space yang bermatlamat untuk menerajui amalan inklusif dari segi sosial melalui pelaksanan perkhidmatan kesihatan mental komuniti. Program-program yang dilaksanakan telah menjangkau pelbagai golongan seperti kanak-kanak, belia, dan ahli keluarga yang menghadapi cabaran kesihatan mental, masalah perkembangan serta tingkah laku dan juga pemandiri trauma dan penderaan.

Projek dikuasai oleh
Connect with us
  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon

Copyright © 2019 Science of Life Studies 247 Malaysia. All Rights Reserved.